Spotkajmy się na

Bezpłatnej Konsultacji Wstępnej

w czasie której będziemy miały możliwość się poznać
i sprawdzić, czy chcemy razem dalej pracować.

Wyjdziesz z niej konkretnie zdefiniowanym problemem
i jedną wskazówką, którą możesz od razu zastosować, żeby ruszyć z miejsca.

Umawiam się

Nie potrzebujesz wstępów?

Pełna OFERTA

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dzień dobry.

Jeżeli trafiłeś w to miejsce, to znaczy, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego oddaję w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem serwisu internetowego posukceszklientem.pl

Informacja formalna na początek – administratorem serwisu jest MONA Monika Bąk, ul. Piotrowicka 97A/1, 40-724 Katowice, NIP: 9542151183.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności możesz skontaktować się ze mną wysyłając wiadomość na adres kontakt@posukceszklientem.pl

Pkt. 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mona Monika Bąk, ul. Piotrowicka 97A/1, 40-724 Katowice, NIP: 9542151183.

Pkt. 2. Kontakt ws. przetwarzania danych osobowych

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w mojej organizacji, podjęłam decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w mojej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail kontakt@posukceszklientem.pl

Pkt. 3. Informacje jakie na Twój temat posiadam

W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • dane zawarte w korespondencji e-mail
 • informacje widoczne w profilach w mediach społecznościowych
 • adres zamieszkania
 • adres wykonywania działalności gospodarczej
 • numer NIP
 • numer telefonu
 • szczegóły składanych zamówień
 • numer rachunku bankowego
 • adres IP
 • przybliżona lokalizacja
 • statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami
 • treść komentarzy / opinii dodanych na stronie

Powyżej wymieniłam konkretne informacje. Natomiast w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności znajdziesz kategorie danych osobowych przyporządkowane do poszczególnych celów przetwarzania.

Co więcej, korzystam z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z mojej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o Twoim urządzeniu, systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej
 • identyfikator użytkownika (user-ID)
 • adres IP podlegający skróceniu i anonimizacji
 • data odwiedzin strony
 • przeglądane podstrony
 • czas spędzony na stronie
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami
 • kliknięcia myszką lub dotknięcia ekranu
 • kliknięcia w poszczególne linki
 • źródło, z którego przechodzisz do strony
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz
 • Twoja płeć
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci
 • Informacje te określane są w dalszej części niniejszej polityki prywatności jako „Informacje Anonimowe”.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w mojej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają mi na Twoją identyfikację oraz nie zestawiam ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzę na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarłam w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Nie jestem w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jestem w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi gromadzących Informacje Anonimowe mam wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. Co więcej, do informacji gromadzonych przez część narzędzi w ogóle nie mam dostępu, jako że interesuje mnie wyłącznie prawidłowe działanie funkcji zapewnianej przez dane narzędzie, a nie informacje przez nie gromadzone. Przykładowo, określona wtyczka może gromadzić jakieś informacje, ale nie są one mi w żaden sposób udostępniane, a ja nie jestem tymi informacjami w ogóle zainteresowana, ponieważ interesuje mnie wyłącznie by dana funkcjonalność wtyczki (np. przesłanie formy newsletterowej) po prostu działała.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnienie Ci możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie. Ponadto Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych, takich jak ustawianie i targetowanie reklam.

Informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystam. Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności.

Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.

Narzędzia, z których korzystam, a które wiążą się z gromadzeniem Informacji Anonimowych zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności.

Swoje dane osobowe w większości przypadków sam mi przekazujesz. Zachodzi to podczas:

 • rejestracji konto użytkownika
 • składania zamówienia
 • przesyłania reklamacji lub odstąpienia od umowy
 • zapisu do newslettera
 • dodawania komentarzy lub opinii o produkcie
 • kontaktu ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • obserwowania moich profili w mediach społecznościowych lub wchodzenia w interakcję z treściami publikowanymi przeze mnie w mediach społecznościowych.

W załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności przyporządkowałam źródło pozyskania danych do każdego z celów przetwarzania.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystam:

 • mechanizm strony gromadzi Twój adres IP
 • mechanizm systemu newsletterowego gromadzi Twój adres IP oraz informacje na temat Twojej aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.
 • narzędzia zewnętrzne wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności gromadzą Informacje Anonimowe związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach strony

Pkt. 4. Bezpieczeństwo Twoich danych.

Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowałam ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyłam odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitoruję stan infrastruktury technicznej, szkolę personel, przyglądam się stosowanym procedurom, wprowadzam konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@posukceszklientem.pl

Pkt. 5. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych wymienione są w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności.

Pkt. 6. Czas przechowywania Twoich danych osobowych.

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Informacje na ten temat odnajdziesz w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności. Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata, a w przypadku konsumentów 6 lat).

Pkt. 7. Odbiorcy Twoich danych osobowych.

Część usług świadczona jest przez podmioty trzecie, z których usług ja korzystam, a więc wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze
 • dostawcy oprogramowania chmurowego, w którym dochodzi do przetwarzania danych
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mam wpływu.

Pkt.8. Przekazywanie Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

Przekazuję Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Narzędzia, które wiążę się z przekazywaniem danych do państw trzecich: system newsletterowy chmura.

Do państw trzecich przekazywane są następujące informacje:

 • dane newsletterowe
 • dane zawarte w korespondencji e-mail

Przypominam w tym miejscu również, że korzystam z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Pkt. 9. Profilowanie i podejmowanie w sposób zautomatyzowany decyzji na podstawie Twoich danych osobowych.

Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Oczywiście, korzystam z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważam, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz ze mną zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, mogę np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Wiedzę na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz pod adresem https://youronlinechoises.com

Pragnę podkreślić, że w ramach narzędzi, z których korzystam mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

Pkt. 10. Twoje uprawnienia przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, abym je usunęła),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś mi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam Cię do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@posukceszklientem.pl

Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Pkt.11. Pliki Cookies

Mój serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Pkt.12. Podstawa korzystania z plików cookies.

Z plików cookies korzystam na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. W czasie Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlam Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na mojej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na stronie mogą być dla Ciebie niedostępne.

Pkt.13. Zarządzanie ustawieniami plików cookies.

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies lub pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Możesz skorzystać z oferowanego przez przeglądarki trybu Incognito, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

W Internecie dostępne są także narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej np. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choises ).

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w moim serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z mojego serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Dla przykładu, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym serwisie mogą być dla Ciebie niedostępne.

Pkt.14. Pliki cookies własne – cele w jakich z nich korzystam.

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażonej przez Ciebie zgodzie na cookies.

Pkt.15. Pliki cookies podmiotów trzecich jakie są wykorzystywane.

W ramach mojej strony internetowej funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich związane z narzędziami wymienionymi w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności. Poszczególne narzędzia mogą wykorzystywać więcej niż jeden plik cookies, ale odstąpiłam od ich szczegółowego listowania, nie chcąc przytłaczać Ciebie nadmiarem informacji i wychodząc z założenia, że bardziej czytelne będzie dla Ciebie posługiwanie się listą narzędzi wraz z określeniem celów korzystania z tych narzędzi niż wymienianie wszystkich technicznie funkcjonujących w obrębie poszczególnych narzędzi plików cookies. Odstąpiłam również od wskazywania zakresu gromadzonych w plikach cookies informacji w odniesieniu do każdego wykorzystywanego narzędzia, biorąc pod uwagę, że każde narzędzie gromadzi informacje związane z Twoją charakterystyką i zachowaniami podejmowanymi w ramach mojej strony internetowej. W tym zakresie mamy do czynienia z Informacjami Anonimowymi, o których wspominałam wcześniej w ramach niniejszej polityki prywatności.

Znając wymogi kreowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odstąpiłam mimo wszystko od wskazywania żywotności plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne narzędzia. Chcąc określić rzetelnie żywotność każdego pliku cookies musiałabym przytłoczyć Cię nadmiarem informacji, który w jakikolwiek sposób nie realizowałby zasady przejrzystości i czytelności kierowanych do Ciebie informacji. Ponadto, żywotność plików cookies może podlegać na tyle aktywnym zmianom po stronie dostawców narzędzi, że nie jestem w stanie sprawować nad tym rzetelnej kontroli. Odstępując od określania żywotności cookies, przypominam,  że jedyną opcją realnej kontroli czasu przechowywania informacji w plikach cookies jest zarządzanie plikami cookies bezpośrednio przez Ciebie. Z poziomu swojej przeglądarki internetowej w dowolnej chwili możesz usuwać pliki cookies przechowywane na Twoim urządzeniu.

W tym miejscu jeszcze raz chcę podkreślić, że w ramach plików cookies nie mam dostępu do informacji, które pozwalałaby mi na Twoją identyfikację. W tym zakresie mamy do czynienia z Informacjami Anonimowymi, o których wspominałam w ramach niniejszej polityki prywatności.

Co więcej, o ile w przypadku narzędzi statystycznych i marketingowych możgę przeglądać różnego rodzaju raporty generowane na podstawie Informacji Anonimowych, o tyle w odniesieniu do pozostałych narzędzi nie uzyskuję nawet jakiegokolwiek dostępu do gromadzonych w plikach cookies informacji, będąc zainteresowaną wyłącznie tym czy funkcje danego narzędzia, dla których narzędzie zostało zainstalowane, działają prawidłowo w ramach mojej strony.

Pkt.16. Śledzenie Twoich zachowań podejmowanych w ramach mojego serwisu.

Korzystam z narzędzi, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na mojej stronie. Narzędzia te zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności.

Pkt.17. Kierowanie do Ciebie targetowane reklamy.

Korzystam z narzędzi reklamowych, w ramach których mogę kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszej strony. Narzędzia te zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności.

Pkt.18. Lista możliwości zarządzania przez Ciebie Twoją prywatnością.

W wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. znajdują się sposoby zarządzania Twoją prywatnością. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebrałam jeszcze raz te informacji.

Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com
 • ustawienia po stronie dostawców narzędzi zewnętrznych (linki do ustawień zostały zebrane w ramach załącznika nr 2 do niniejszej polityki prywatności)

Pkt.19. Logi serwera.

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Pkt.20. Co jeszcze powinieneś wiedzieć.

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyłam wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do mnie na adres kontakt@posukceszklientem.pl.

Pkt.21. Zmiany w polityce prywatności.

Pragnę Cię poinformować, że mogę modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne po stronie naszego serwisu oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, o każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość.

Niniejsza treść Polityki Prywatności obowiązuje od 2023-06-12.

Załącznik nr 1 – cele przetwarzania danych osobowych

A) Obsługa konta użytkownika

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. B RODO – zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci konta użytkownika.

Kategorie przetwarzanych danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.

Okres przechowywania danych: Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową o świadczenie usługi drogą elektroniczną (z uwagi na odrębny cel archiwizacyjny wymieniony poniżej).

Źródło pozyskania danych: Formularz rejestracji konta użytkownika.

B) Obsługa zamówienia

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit.b RODO – zawarcie i wykonanie umowy zawieranej w wyniku złożenia zamówienia.

Kategorie przetwarzanych danych: Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe. Szczegóły zamówienia.

Okres przechowywania danych: Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową zawartą w wyniku złożenia zamówienia (z uwagi na odrębny cel archiwizacyjny wymieniony poniżej).

Źródło pozyskania danych: Formularz zamówienia.

C) Obsługa reklamacji

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na obsłudze procedury reklamacyjnej.

Kategorie przetwarzanych danych: Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe. Szczegóły reklamacji

Okres przechowywania danych: Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z reklamacją.

Źródło pozyskania danych:  Reklamacja.

D) Obsługa odstąpienia od umowy

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na obsłudze procedury odstąpienia od umowy.

Kategorie przetwarzanych danych: Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe.

Okres przechowywania danych: Do czasu upływu terminu, przez jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dokumentację księgową (oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest do niej włączane)

Źródło pozyskania danych: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

E) Księgowość

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z właściwymi przepisami prawa podatkowego – realizacja obowiązków podatkowych.

Kategorie przetwarzanych danych: Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe. Szczegóły faktur.

Okres przechowywania danych: Do czasu upływu terminu, przez jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dokumentację księgową.

Źródło pozyskania danych:  Formularz zamówienia lub formularz odstąpienia od umowy.

F) Archiwum

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na zabezpieczeniu danych na potrzeby ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz na potrzeby wykazania przestrzegania obowiązków wynikających z RODO.

Kategorie przetwarzanych danych: Dane o różnym zakresie, w zależności od tego, jakie dane do nas trafiły i jaki zakres danych uzasadniony jest pod kątem archiwalnym

Okres przechowywania danych: Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń lub przedawnienia naszej odpowiedzialności związanej z ochroną danych osobowych.

Źródło pozyskania danych: Wszystkie formularze służące do przekazywania danych.

G) Obsługa newslettera

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na wysyłce wiadomości po odebraniu uprzedniej zgody na otrzymywanie newslettera.

Kategorie przetwarzanych danych: Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe. Informacje statystyczne związane z wysyłanymi wiadomościami.

Okres przechowywania danych: Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z wysyłaniem newslettera lub przedawnienia naszej odpowiedzialności związanej z ochroną danych osobowych.

Źródło pozyskania danych: Formularz zapisu do newslettera.

H) Obsługa komentarzy/opinii

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na publikacji komentarza / opinii po uprzednim jego przesłaniu przez użytkownika.

Kategorie przetwarzanych danych: Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe. Szczegóły komentarza /opinii.

Okres przechowywania danych: Do czasu usunięcia komentarza/opinii

Źródło pozyskania danych: Formularz dodania komentarza/opinii

I) Obsługa korespondencji

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na wymianie korespondencji z użytkownikiem oraz jej ewentualnej archiwizacji

Kategorie przetwarzanych danych: Dane identyfikacyjne. Dane kontaktowe. Szczegóły korespondencji

Okres przechowywania danych: Niemożliwy do jednoznacznego ustalenia. Część korespondencji może podlegać bieżącemu usuwaniu, a część archiwizacji, jeżeli uznam, że istnieje potrzeba jej przechowywania, w szczególności z uwagi na zapewnienie możliwości odtworzenia jej przebiegu w przyszłości.

Źródło pozyskania danych: Formularz kontaktowy. Przychodząca wiadomość.

J) Obsługa mediów społecznościowych

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na obsłudze profilów w mediach społecznościowych.

Kategorie przetwarzanych danych: Dane widocznie publicznie w profilu użytkownika w serwisie społecznościowym. Szczegóły interakcji z użytkownikiem w ramach profilów w mediach społecznościowych.

Okres przechowywania danych: Do czasu usunięcia danych przez użytkownika z serwisu społecznościowego.

Źródło pozyskania danych: Profile w mediach społecznościowych. Treści publikowane przez użytkownika w mediach społecznościowych.

K) Tworzenie grup odbiorców reklam

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na tworzeniu grup odbiorców w systemach reklamowych na podstawie list użytkowników, list zamówień i list mailingowych.

Kategorie przetwarzanych danych: Adres e-mail.

Okres przechowywania danych: Dane osobowe usuwane przez system reklamowy niezwłocznie po

zakończeniu procesu dopasowania w ramach tworzenia grupy odbiorców. Stworzona grupa odbiorców nie zawiera informacji o charakterze danych osobowych.

Źródło pozyskania danych: Formularz rejestracji konta użytkownika. Formularz zamówienia. Formularz zapisu do newslettera.

L) Analiza i statystyka

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej.

Kategorie przetwarzanych danych: Informacje Anonimowe (szczegóły omówione w ramach definicji Informacji Anonimowych zawartej w polityce prywatności.

Okres przechowywania danych: Do czasu ustania przydatności lub wniesienia sprzeciwu.

Źródło pozyskania danych: Kod śledzący osadzony na stronie.

Ł) Marketing własny

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit.f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na pomiarowaniu i targetowaniu reklam w ramach

marketingu własnych produktów lub usług.

Kategorie przetwarzanych danych: Informacje Anonimowe (szczegóły omówione w ramach definicji Informacji Anonimowych zawartej w prywatności).

Okres przechowywania danych: Do czasu ustania przydatności lub wniesienia sprzeciwu

Źródło pozyskania danych: Kod śledzący osadzony na stronie.

Załącznik nr 2 – wykaz narzędzi zewnętrznych

1. Narzędzie: Google Analytics

Dostawca: Google LLC

Cel wykorzystania: Analiza i statystyka związana z zachowaniami osób odwiedzającymi stronę internetową

Wyjaśnienia dostawcy: https://google.com/policies/privacy/partners/

Ustawienia dostawcy: https://tools.google.com/dlpage/goaoptout/

2. Narzędzie: reCaptcha

Dostawca: Google LLC

Cel wykorzystania: Ocena czy użytkownik odwiedzający stronę internetową jest prawdziwym

człowiekiem, czy botem.

Wyjaśnienia dostawcy: https://google.com/policies/privacy/partners/

Ustawienia dostawcy: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

3. Narzędzie: Google Ads

Dostawca: Google LLC

Cel wykorzystania: Pomiarowanie i targetowanie reklam.

Wyjaśnienia dostawcy: https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=pl

Ustawienia dostawcy: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

4. Narzędzie: Hotjar

Dostawca: Hotjar Limited

Cel wykorzystania: Analiza i statystyka związana z zachowaniami osób odwiedzającymi stronę internetową.

Wyjaśnienia dostawcy: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Ustawienia dostawcy: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

5. Narzędzie: YouTube

Dostawca: Google LLC

Cel wykorzystania: Osadzenie materiałów wideo z serwisu YouTube.

Wyjaśnienia dostawcy: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#how-google-uses-cookies

Ustawienia dostawcy: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

6. Narzędzie: Meta Pixel

Dostawca: Meta Platforms, Inc.

Cel wykorzystania: Pomiarowanie i targetowanie reklam.

Wyjaśnienia dostawcy: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/

Ustawienia dostawcy: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/

7. Narzędzie: Facebook Connect

Dostawca: Meta Platforms, Inc.

Cel wykorzystania: Zapewnianie funkcji społecznościowych.

Wyjaśnienia dostawcy: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/

Ustawienia dostawcy: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/

8. Narzędzie: MailerLite

Dostawca: MailerLite Limited

Cel wykorzystania: Osadzanie form zapisu do newslettera i mierzenie efektywności tych form.

Wyjaśnienia dostawcy: https://www.mailerlite.com/help/which-cookies-are-used-by-mailerlite-forms

Ustawienia dostawcy: brak

9. Narzędzie: LinkedIn Insight Tag

Dostawca: LinkedIn Ireland Unlimited

Cel wykorzystania: Analiza zachowań na stronie internetowej, mierzenie konwersji oraz targetowanie reklam w ramach systemu reklamowego LinkedIN.

Wyjaśnienia dostawcy: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/a427660/the-linkedin-insight-tag-faqs

Ustawienia dostawcy: brak.